Kwaliteit

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de Praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten en Maud is geregistreerd als preverbale logopedist bij de NVLF. Maud is ook afgestudeerd aan het Lichtenberger Institut voor toegepaste stemfysiologie. Er vindt intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten en er wordt deelgenomen aan (landelijke) werkgroepen.

Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines (o.a. huisarts, KNO-arts, kinderarts, revalidatiearts, neuroloog, jeugdarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, diëtist, scholen, Kentalis, GGZ).

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd.
Informatie naar derden
Wij zijn verplicht om de verwijzer te informeren omtrent de behandeling. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn informatie over de behandeling te geven of te vragen aan derden. Hiervoor vragen wij u een formulier te ondertekenen. Deze informatie zal alleen opgevraagd of gegeven worden, nadat u hiervan op de hoogte gebracht bent.

In de wachtkamer ligt een praktijkmap, met daarin informatie over wat u, volgens de geldende kwaliteitseisen, over de praktijk dient te weten.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Brochure ‘Wat kunt doen bij klachten over uw logopedist’
Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’

Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”