Ik ben op vele logopedische gebieden deskundig  en de praktijk kent de volgende specialisaties:

Specialisaties:

  • behandeling van stemproblemen
  • behandeling van stemproblemen bij zangers/zangeressen
  • behandeling van stemproblemen bij beroepssprekers
  • behandeling volgens de Lichtenberger Methode;  die gaat uit van zelforganisatie, de controle loslaten, ontdekken hoe krachtig de stem zelf kan zijn, dat de klank ordent, hoe gemakkelijk het wordt om te spreken en zingen, dat je een groot vocaal bereik hebt en een stemkwaliteit die onafhankelijk is van leeftijd.
  • behandeling volgens de methodiek v. dr. Pahn, Coblenzer, EVT.
  • behandeling volgens MFL Manuele Facilitatie van de Larynx
  • behandeling van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
  • behandeling/begeleiding van jonge kinderen bij aanvang van de spraak-taalontwikkeling
  • behandeling van slikproblemen
  • behandeling van sensorische integratieproblemen
  • behandeling van communicatieproblemen na TIA of CVA.